Center for Muslim-Jewish Engagement

A Partnership between the Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion,
Omar Ibn Al Khattab Foundation, & USC Center for Religion and Civic Culture

The Qur'an


Back to surah list.
Transliteration table


Surah Al-Mursalat (77)

Back to surah list.
Transliteration table


Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

1. Waalmursalati AAurfan

2. FaalAAasifati AAasfan

3. Waalnnashirati nashran

4. Faalfariqati farqan

5. Faalmulqiyati thikran

6. AAuthran aw nuthran

7. Innama tooAAadoona lawaqiAAun

8. Fa-itha alnnujoomu tumisat

9. Wa-itha alssamao furijat

10. Wa-itha aljibalu nusifat

11. Wa-itha alrrusulu oqqitat

12. Li-ayyi yawmin ojjilat

13. Liyawmi alfasli

14. Wama adraka ma yawmu alfasli

15. Waylun yawma-ithin lilmukaththibeena

16. Alam nuhliki al-awwaleena

17. Thumma nutbiAAuhumu al-akhireena

18. Kathalika nafAAalu bialmujrimeena

19. Waylun yawma-ithin lilmukaththibeena

20. Alam nakhluqkum min ma-in maheenin

21. FajaAAalnahu fee qararin makeenin

22. Ila qadarin maAAloomin

23. Faqadarna faniAAma alqadiroona

24. Waylun yawma-ithin lilmukaththibeena

25. Alam najAAali al-arda kifatan

26. Ahyaan waamwatan

27. WajaAAalna feeha rawasiya shamikhatin waasqaynakum maan furatan

28. Waylun yawma-ithin lilmukaththibeena

29. Intaliqoo ila ma kuntum bihi tukaththiboona

30. Intaliqoo ila thillin thee thalathi shuAAabin

31. La thaleelin wala yughnee mina allahabi

32. Innaha tarmee bishararin kaalqasri

33. Kaannahu jimalatun sufrun

34. Waylun yawma-ithin lilmukaththibeena

35. Hatha yawmu la yantiqoona

36. Wala yu/thanu lahum fayaAAtathiroona

37. Waylun yawma-ithin lilmukaththibeena

38. Hatha yawmu alfasli jamaAAnakum waal-awwaleena

39. Fa-in kana lakum kaydun fakeedooni

40. Waylun yawma-ithin lilmukaththibeena

41. Inna almuttaqeena fee thilalin waAAuyoonin

42. Wafawakiha mimma yashtahoona

43. Kuloo waishraboo hanee-an bima kuntum taAAmaloona

44. Inna kathalika najzee almuhsineena

45. Waylun yawma-ithin lilmukaththibeena

46. Kuloo watamattaAAoo qaleelan innakum mujrimoona

47. Waylun yawma-ithin lilmukaththibeena

48. Wa-itha qeela lahumu irkaAAoo la yarkaAAoona

49. Waylun yawma-ithin lilmukaththibeena

50. Fabi-ayyi hadeethin baAAdahu yu/minoona

Articles

Truth about Jihad and Suicide
part I       part II       part III

Enjoining What is Right
part I       part II       part III

Judaism on Violence and Reconciliation: Texts

Judaism: Origins and Reflections on the Other
Ask a Scholar


Youtube Channel
Join the CMJE Mailing List